Tekoäly muuttaa työtä ja sen tekemistä dramaattisesti jo lähitulevaisuudessa. Suomen on varauduttava siihen pohtimalla, miten ihmiset antavat jatkossa panoksensa yhteiskunnan hyväksi.

Tutkijat Oxfordissa ja MIT:ssä ennustavat, että 25–40 prosenttia  työtehtävistä  –  ei  siis välttämättä työpaikoista – katoaa viidentoista vuoden kuluessa tekoälyn ja siihen liittyvän automaation vuoksi. ETLA:n tutkijat näkevät saman tapahtuvan Suomessa. Kyseessä olisi muutos, joka vertautuu vaikutuksiltaan ja nopeudeltaan maa- talouden koneellistumiseen 1950- ja 60-luvuilla.

Aiempina vuosina automaation vaikutukset ovat tuntuneet teollisuudessa. Koska automaatiota ja robotteja on sovellettu teollisuudessa jo pitkään, helposti automatisoitavat tehtävät on jo automatisoitu. Siksi teollisuudessa ei ole odotettavissa äkillistä työtehtävien vähenemistä ja tuottavuushyppyä automaation vuoksi.

Automatisaatio on siirtymässä palvelualoille

Sen sijaan palvelualoilla on odotettavissa merkittäviä muutoksia, kun tekoälyn soveltaminen tuo automaation palvelu- ja tietotyöhön. Hyvin näkyvä esimerkki ovat viime aikoina nopeasti yleistyneet kauppojen itsepalvelukassat. Niissä yhdistyy kaksi trendiä: itsepalvelun laajeneminen ja kehittyneen teknologian hyödyntäminen.

Vielä pitemmälle on menty Forssassa, sillä siellä toimii Suomen ensimmäinen täysin automaattinen ruokakauppa. Kaupassa on tarjolla vain 72 tuotetta. Se on lähempänä pientä kioskia kuin tavallista kauppaa, mutta muutoksen airuena se on merkittävä.

Konsulttiyhtiö McKinsey näkeekin vähittäiskaupan alana, jolla on paljon automatisointipotentiaalia. Heidän selvityksensä mukaan 53 prosenttia vähittäiskaupassa tehtävistä työtunneista on automatisoitavissa. Työllisyyden kannalta tämä on ongelmallista, koska kauppa on perinteisesti tarjonnut työmahdollisuuksia, joihin on päässyt suhteellisen lyhyellä perehdytyksellä ilman koulutus- vaatimuksia. Alan työmahdollisuuksien väheneminen vaikuttaisi opiskelijoiden ja vähän koulutettujen ihmisten ansaintamahdollisuuksiin.

Tekoäly on keino parantaa ihmisten elämää

Erityisesti rutiininomainen, selkeiden ohjeiden mukaisesti hallitussa ympäristössä suoritettava työ on yleensäkin suhteellisen helposti automatisoitavissa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tavaroiden keräily tukkuliikkeen varastosta, mutta myös perustason sijoitusneuvonta, lainapäätökset, etuuskäsittely ja asiakas- neuvonta, jolloin puhutaan usein tieto- työn prosessien automatisoinnista (robotic process automation).

Suomen kannattaa varautua muutokseen ja muistaa, että tekoäly on ennen kaikkea keino parantaa ihmisten elämää – ei dystopinen uhka. Meidän tulee etsiä malleja, joilla kansalaiset osallistuvat ja antavat panoksensa yhteiskunnassa palkkatyön määrän ja merkityksen mahdollisesti vähentyessä. Vaikka toimeentulo voitaisiin turvata perustulolla tai muulla tavoin, tämä ei yksin riitä. On siis pohdittava työn jakamista, lyhyempää työaikaa sekä erilaisia uusia osallistumisen muotoja.

Teksti: Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, VTT
Artikkeli on julkaisu TEMin yrityskatsauksessa 1/2017

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?

Yksi kommentti artikkeliin Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työtä