Suomi on jo nyt edelläkävijä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta miten varmistetaan, että se tulee olemaan suunnannäyttäjä myös jatkossa? Elinkeinoministeri Mika Lintilän asettama ohjausryhmä on taustoittanut raportissaan sitä, mitkä ovat Suomen vahvuudet ja heikkoudet tekoälyn hyödyntämisessä. Samalla raportissa esitetään myös toimenpide-ehdotukset siitä, mihin jatkossa on hyvä panostaa.

Olennaista on, että julkinen ja yksityinen sektori puhaltavat tulevaisuudessa entistä saumattomammin yhteen hiileen: lainsäädäntöä uudistetaan, innovaatioiden kehittämiselle luodaan hyvä alusta, koulutukseen panostetaan ja datavarannot otetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.

Tutustu raporttiin

Lataa raportin pdf-versio

Liitteet

Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Ministeriö, 41/2017

Lataa

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?