Raportti: Työntekijöiden osaaminen varmistettava tekoälyaikana

Uutiset

Tekoäly muuttaa laajasti työelämää ja siellä tarvittavia taitoja useimmissa ammateissa. Arviolta noin miljoonan työikäisen ihmisen osaamista on kehitettävä. Siksi jokaiselle työikäiselle on luotava koulutuksen mahdollistava osaamistili tai -seteli.

Tätä ehdottaa puheenjohtaja Osmo Soininvaaran johtama työryhmä, joka luovutti raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle 20.6.2018. Raportti esittelee neljä näkökulmaa tekoälyajan työhön: kasvu- ja työllisyysvaikutukset, työmarkkinoiden toiminta, oppiminen ja osaaminen sekä etiikka. Raportti sisältää 28 politiikkasuositusta.

– Työryhmän raportti antaa eväitä julkiseen keskusteluun siitä, kuinka tekoäly vaikuttaa yhteiskuntaan. Työuran aikaisen osaamisen kehittäminen on keskeinen vastaus muutoksen hallintaan. Koulutuksen kysyntälähtöiselle kehittämiselle raportissa esitetty osaamistili tarjoaisi mielenkiintoisen mahdollisuuden, ministeri Lintilä sanoo.

Osaamistili vastaa koulutustarpeisiin

Raportin mukaan tekoälyyn perustuva teknologia uudistaa työn sisältöjä ja toimintatapoja vähitellen kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä. Kokonaan automatisoitavia työtehtäviä on vähän, mutta kaikki työt sisältävät jonkin verran toimintoja, jotka tekoäly voi suorittaa. Se merkitsee, että työntekijöiden osaamisvaatimukset muuttuvat.

Työryhmän ehdottamalla osaamistilillä tai -setelillä työntekijä voisi hankkia tarvitsemaansa koulutusta koulutuspalvelujen tarjoajilta ja näin kehittää osaamistaan. Myös työttömät, työelämän ulkopuolella olevat työikäiset ja yrittäjät olisivat kouluttautumisoikeuden piirissä. Osaamistiliä tai -seteliä koskevat yksityiskohdat tulisi ratkaista jatkovalmistelussa.

Tekoäly muuttaa työnvälitystä

Jotta tekoäly saisi aikaan talouskasvua, työmarkkinoiden toimivuus korostuu entisestään. Työryhmän mukaan tarvitaan toimenpiteitä, jotka edistävät työssä olevien ihmisten siirtymistä heidän osaamistaan paremmin vastaaviin ja tuottavampiin tehtäviin ja työpaikkoihin. Näin työpaikkoja vapautuu myös työmarkkinoille tuleville.

Työvoiman liikkuvuutta voisi tukea esimerkiksi tekoälyn toteuttamalla sopivien avointen työpaikkojen vahdilla. Lisäksi työnvälitystoimenpiteiden suuntaaminen työttömien ohella jo työssäkäyville olisi tarpeellista.

Raportti osa Tekoälyohjelmaa

Raporttia on kirjoittanut työryhmä, jossa on ollut mukana talouden ja työn eturivin tutkijoita, johtavia virkamiehiä sekä työmarkkinaosapuolten asiantuntijoita. Ohjausryhmän alaisuudessa on työskennellyt viisi alatyöryhmää, joista puheenjohtaja Soininvaaran vetämä Työn ja yhteiskunnan muutos -työryhmä on ollut yksi. Raportti on osa ministeri Lintilän asettamaa Suomen Tekoälyohjelmaa, jota Pekka Ala-Pietilä vetää.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Osmo Soininvaara, puh. 045 121 4559
johtaja Olli Koski, TEM, puh. 029 504 7174

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?