Kiina ja USA ovat isoja markkinoita, jotka satsaavat mittavasti tekoälyyn. Mikä on Euroopan vahvuus tässä kansainvälisessä kilpailussa?

Tätä puivat kansainvälisen AI Forum 2018 -tekoälykonferenssin paneelikeskustelussa  Jacques Bughin, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Ilona Lundström, Antti Peltomäki sekä David Wallerstein. Keskustelijat näkivät tekoälyn luovan uutta liiketoimintaa ja vastaavan ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Eurooppa lähtee kilpailuun kuitenkin takamatkalta.

EU, China, USA – the global race for AI -paneelin keskustelijat lavalla.

Tekoäly ratkaisee ihmiskunnan ongelmia

Keskustelun veti European Political Strategy Centren johtaja Ann Mettler. Hän totesi, että Eurooppa on tekoälyn hyödyntämisessä jälkijunassa. Mettler kertoi, että 25 prosenttia isoista yrityksistä ja vain 10 prosenttia pk-yrityksistä hyödyntää suuria tietomassoja eli ns. big dataa.

– Haaste liittyy siihen, miten valmiita yritykset ovat ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja muuttamaan vanhoja liiketoimintamalleja tulevaisuuteen sopiviksi. Eurooppa on lähestynyt tätä askel askeleelta, mutta yritysten täytyy nopeuttaa toimintaansa ja ottaa enemmän riskejä, Euroopan komission apulaisosastopäällikkö Antti Peltomäki painotti.

Yleisöä AI Forum 2018 -konferenssissa.

Internet-alan yritys Tencentin Chief Exploration Officer David Wallerstein haastoi, että Euroopalla täytyy olla selvä tavoite, jota teknologia palvelee. Hänen herätti yleisöä ajattelemaan, että tavoite voisi olla ihmisten elämänlaadun parantaminen ja ekosysteemin suojeleminen.

– Tekoälyinnovaatioiden tulee kohdata kansalaisten tarpeet. Energiatehokkuus on esimerkiksi asia, jossa voimme olla ratkaisemassa isoa haastetta. Tavoite voi olla myös esimerkiksi maatalouden ja ruoantuotannon tehokkuus tai ihmisten terveyden edistäminen. Nämä ovat yritysten kilpailukyvyn kannalta olennaisia asioita tulevaisuudessa, Wallerstein korosti.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, David Wallerstein ja Ilona Lundström.

Johtamista ja uutta osaamista tarvitaan

Keskustelijat toivat esiin, että tekoälyn aikakaudella työntekijöiltä vaaditaan uudenlaista osaamista. McKinsey Global Instituten johtaja Jacques Bughin korosti, että tutkimusten valossa tekoäly on teknologia, joka todella tekee muutoksen.

– Meillä on valtavasti potentiaalia, mutta tarvitsemme paljon työtä, jotta voimme soveltaa tekoälyä laajemmin liiketoiminnassa. Tarvitsemme johtamista, investointeja sekä lisää osaamista, Bughin kiteytti.

Jacques Bughin ja Mari-Noëlle Jégo-Laveissière.

Orangen varatoimitusjohtaja Mari-Noëlle Jégo-Laveissière sanoi, että tekoäly tuo uusia bisnesmalleja ja asiakkaille parempia kokemuksia. Hän painotti koulutuksen tärkeyttä.

– Tavoitteenamme on kouluttaa 20 000 Orangen työntekijää tekoälyn käyttöön. Koulutamme esimerkiksi suunnittelijoitamme ja arkkitehtejämme, ja heidän tapansa tehdä töitä ja ajatella muuttuu, Jégo-Laveissière totesi.

Jacques Bughin, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ja David Wallerstein.

Suomi edelläkävijä tekoälyn soveltamisessa

Suomi edistää aktiivisesti tekoälyn käyttöä: kansallinen tekoälyohjelma on ollut käynnissä jo vuoden. Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström totesi Suomen olevan testilaboratorio koko Euroopalle.

– Meillä on kaksi hyvää opetusta Euroopalle. Ensimmäinen on, että yritykset todella haluavat investoida tekoälyyn. Toiseksi hallituksemme ottaa tekoälyn vakavasti. Tätä asennetta tarvitaan Euroopassa, jos haluamme edetä, sanoi Lundström.

David Wallerstein, Ilona Lundström ja Antti Peltomäki.

Keskustelijat korostivat Euroopan läpinäkyvyyttä sekä uskallusta kokeilla. Ann Mettler tiivisti, että Euroopan vahvuus on luottamus.

– Jos emme pääse peliin mukaan pian, emme ole vaikuttamassa tähän tärkeään teknologiaan. Emme ehkä ole nopeimpia tai innovatiivisimpia, mutta meihin luotetaan. Tämä voi erottaa meidät muista, Mettler kiteytti.

AI Forum 2018 -konferenssi järjestettiin Espoossa 8.–9.10.2018. Konferenssi kokosi eurooppalaisia ministereitä, yritysjohtajia ja tekoälyasiantuntijoita keskustelemaan tekoälyn tulevaisuudesta Euroopassa. Konferenssia isännöivät elinkeinoministeri ministeri Mika Lintilä, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä digitaalitalous- ja yhteiskuntakomissaari Mariya Gabriel. Kutsuvierastapahtumaan osallistui noin 250 ihmistä.

Paneelikeskustelun tallenne 

Valokuvia konferenssista

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?