Tekoäly lisää prosessiteollisuuden tuottavuutta

Blogi

Prosessiteollisuus tarvitsee tekoälyteknologiaa seuraavaan tuottavuusloikkaansa. Suomessa tuotantoteollisuus on soveltanut tekoälyä jo 1990-luvulta lähtien, mutta milloin autonomiset tehtaat tulevat prosessiteollisuuteen?

Prosessiteollisuus nähdään usein perinteisenä, kansantaloutta tasapainottavana teollisuuden alana. Se luo työpaikkoja ja tuottaa tavaraa ja energiaa muille talouden osa-alueille. Tuotantolaitokset ovat pitkäaikaisia investointeja ja niiden elinkaaren kasvattamiseksi alan yritykset joutuvat jatkuvasti tehostamaan tuotannon prosesseja.

Tekoäly parantaa tuotannon laatua

Digitaalinen murros luo uutta teknologiaa ja ratkaisuja  seuraavaa tuottavuusloikkaa tukemaan. Sen lisäksi, että Suomen hallitus panostaa biotalouteen ja digitalisaatioon, tukee se yhdessä Business Finlandin kanssa tekoälyteknologian kehittämistä vahvojen strategiaohjelmien kautta. Digital Fiber -hanke kokoaa sidosryhmät yhteen viemään metsäteollisuutta digiaikaan.

Tekoälyteknologian avulla prosessiteollisuus voi lisätä tuotannon vakautta ja parantaa tuotteiden laatua sekä tehostaa ja nopeuttaa tuotantoyksiköiden toimintaa. Koneoppimista hyödyntämällä voimme optimoida tuotantoprosessia niin, että samasta määrästä puuta voimme tuottaa enemmän puutuotteita tai että paperintuotannossa voimme vähentää virheellisen tuotannon määrää. Prosessien automaatiojärjestelmä voi tuotannon perusteella oppia, mitkä säädöt ja konfiguroinnit tuottavat parhaan tuloksen.

Suomalaiset ekosysteemit voivat muuttaa markkinoita

Suomessa prosessiteollisuuden tuotantopuoli alkoi hyödyntää koneoppimista jo 1990-luvulla, kun terästeollisuus tehosti prosessejaan. Nämä ratkaisut ovat nyt laajasti käytössä metallialan tehtaissa kaikkialla maailmassa. Tunnistetun datan saatavuus ja teknologisen osaamisen yhdistäminen ovat edellytyksiä tehokkaalle tekoälyratkaisujen hyödyntämiselle.

Tämän päivän teollisuus kehittää älykkäitä ratkaisuja älykkäiden prosessien avulla. Suomalainen biotalouden ekosysteemi kehittää uusia, lisäarvoa tuottavia ja metsien resursseja hyödyntäviä tuotteita muovin korvaamiseksi. Se auttaa vähentämään maailmanmarkkinoiden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tekoälyteknologian avulla voimme nopeuttaa uusien prosessien käyttöönottoa hyödyntämällä tuotannon simulointia sekä ennakoivia ja sopeutuvia järjestelmiä.

Kohti autonomisia tehtaita

Matkapuhelinten kehitys nykyisiksi älypuhelimiksi on ollut huimaa vain kymmenessä vuodessa. Älypuhelin hyödyntää kuitenkin vain muutamaa sensoria ja pystyy silti tarjoamaan useita käyttäjän elämää helpottavia palveluja. Esimerkiksi teollisuusmoottorissa on tuhansia laitteen suoritusta seuraavia sensoreita. Kehittyessään sensoridatan analytiikka lisää koko ajan mahdollisuuksia käyttövarmuuden lisäämisessä, laadun varmistamisessa ja tehokkuudessa.

Teollisiin prosesseihin kohdistuu tulevina vuosina valtavia muutoksia, kun prosessien skaalattavaa, paljon dataa käsittelevää analytiikkaa käytetään pilvipalveluarkkitehtuurissa. Uusi Edge Computing -teknologia, eli prosessoinnin siirtäminen mahdollisimman lähelle käyttötilannetta, auttaa lisäämään tuotantolaitteiden älykkyyttä ja käsittelemään suuria datamääriä nopeasti, mikä tehostaa prosessiteollisuuden älykkyyttä. Se vie meidät kohti uudenlaista Industry 4.0 teollisuutta. Prosessiteollisuuden hyppäys uudelle tuottavuuden tasolle vaatii, että erotumme muista tekoälyn saralla. Vasta sitten voimme tavoitella autonomisia prosessiteollisuuden tehtaita.

Suomalainen ekosysteemi ja vahva startup-kulttuuri kannustavat yrityksiä kohti maailmanluokan tuloksia. Pienikin talous voi tuottaa maailmanluokan ratkaisuja ekosysteemien yhteiskehittämisen kautta. Euroopan tulee yhdistää osaamisensa ja kyvykkyytensä liiketoiminnan nostamiseksi seuraavalle tuottavuuden tasolle. Muuhun meillä ei ole varaa.

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?