Tekoäly tehostaa yrityksen hallintoa

Blogi

Kokemukset tekoälyn hyödyntämisestä yrityksen hallinnon kehittämisessä ovat osoittaneet, että parhaimmillaan on mahdollista automatisoida esimerkiksi ostolaskujen käsittelyä jopa 94%:sesti. Näihin tavoitteisiin on kuitenkin pitkä matka, jos yrityksessä ei ole riittävän ajoissa huolehdittu tietojen yhdenmukaistamisesta.

Jos ostolaskuilla on esimerkiksi vakiot tuotenimikkeet, kirjanpidon tiliöinnit on yhdenmukaistettu ja ostoprosessit ovat kunnossa, niin algoritmin rakentaminen on helppoa pienestäkin datamäärästä. Tämä kuitenkin edellyttää, että organisaation eri funktiot eli liiketoimintayksiköt, osto ja talous tekevät yhteistyötä ja ymmärtävät, kuinka tärkeää laadukas data on yrityksen kilpailukyvylle.

Samanaikaisesti tulee eteen myös kysymys datan omistajuudesta ja saatavuudesta, jos toiminnot on esimerkiksi ulkoistettu toiselle yritykselle. Viimeistään nyt on siis se hetki varmistaa, että datan omistajuus ja hyödyntäminen on mahdollista.

Hallintoa kehitettävä prosessit edellä

Kymmenen vuotta sitten moni suomalainen yritys uutisoi vievänsä taloushallinnon työt halpamaihin. Silloin ei vielä ymmärretty, miten nämä päätökset itse asiassa vaikuttavat tämän päivän liiketoimintaan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Työn siirtämisellä halvan työvoiman maihin yritykset hakivat kustannustehokkuutta, usein pelkän työn kustannusten pohjalta.

Näin jälkeenpäin onkin havaittu, että prosessien kehittäminen ei ollut useinkaan keskiössä, ei yritysten sisällä, eikä ulkoistetuissa palvelukeskuksissa. Kymmenen vuotta on tavallaan mennyt hukkaan harmonisoinnin ja standardoinnin suhteen.

Yhtenä poikkeuksena oli kuitenkin Wärtsilä, joka keskitti globaalin palvelukeskuksensa Vaasaan vuonna 2008. Olin itse mukana tekemässä tätä vastavirtaan tehtyä päätöstä, ja sen hedelmiä voidaankin nyt hyödyntää Wärtsilässä, kun prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on ollut keskiössä koko tämän kymmenen vuoden ajan yhdessä liiketoiminnan ja muiden funktioiden kanssa.

Onneksi kuitenkin useat ulkoistukseen lähteneet yritykset ovat parhaillaan suunnittelemassa tai jo siirtämässä näitä tehtäviä takaisin Suomeen, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen antamien tuottavuushyötyjen avulla. Voidaan sanoa, että tekoälyn hyödyntäminen tulee synnyttämään töitä Suomeen, mutta tarvittava osaaminen on erilaista.

Tekoälyn hyödyt riippuvat johtamisesta

Miten sitten varmistetaan tekoälyn soveltaminen yrityksen liiketoiminnassa? Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää sekä johdolta että henkilöstöltä uudenlaista ajattelua ja kyvykkyyksiä siinä, miten hyödyntää teknologioita oman työn ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Kyse on ensisijaisesti johtamisesta. Jos ylin johto ja hallitus ei ymmärrä, miten tekoälyn avulla on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa ja kannattavuutta, on varmaa, että kilpailukyky on vaarassa.

Johdon pitää asettaa riittävän kunnianhimoisista ja rohkeitakin liiketoimintatavoitteita, henkilöstöä pitää kannustaa ja antaa mahdollisuuksia uudenlaisen osaamisen kehittämisessä, datan saatavuus on varmistettava ja lopun viimein huolehtia, että koko organisaatio ymmärtää, että tavoitteet saavutetaan vain yhdessä tekemällä, eikä siiloissa istumalla.

Blogin kirjoittaja on tekoälyohjelman jäsen, tekniikan tohtori ja KTM. Merja Fischer on toiminut johtajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin (ABB, Nokia ja Wärtsilä). Viimeiset 2,5 vuotta RPA ja AI liiketoimintajohtajan Staria OyJ:ssä.
www.merjafischer.fi

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?