Tarvitsemmeko koulutusta tekoälyn etiikasta?

Blogi

Onko olemassa erityistä tekoälyn etiikkaa? Eikö se ole samaa digitaalista etiikkaa kuin muidenkin ohjelmistotuotteiden etiikka? Kyllä sinänsä, mutta tekoäly tehokkaana tekniikkana nostaa esille sellaisia kysymyksiä, joita aikaisemmin ei ole tarvinnut sen kummemmin käsitellä.

Paljon on keskustelu autonomisista järjestelmistä. Aihepiirin ehkä tunnetuin kysymyksenasettelu on autonomisten autojen onnettomuudet: auto lähestyy risteystä ja eteen juoksee lapsi. Väistääkö auto lasta, jolloin se ajaa liikennevalojen vaihtumista odottavan aikuisen päälle? MIT Moral Machine -tutkimushankkeessa on selvitetty, miten ihmiset vastaavat tällaisiin kysymyksiin. Tuloksia on julkaistu mm. Nature-lehdessä (Nature 563, 2018, s. 59-64). Tuloksissa näkyy mielenkiintoisia kulttuurisia eroja mm. sen suhteen, miten eri maissa arvotetaan nuoret ja vanhat ihmiset.

Edellä mainittu esimerkki valottaa eettisten kysymysten laatua: usein ei ole olemassa selvää ”oikeaa vastausta”, vaan näitä ongelmia pitää tarkastella monesta suunnasta. Esimerkiksi tekniikan alan opetuksessa opiskelijat tottuvat matemaattisiin totuuksiin. On faktoja, ei mielipidekysymyksiä. Siksi eettisiä pohdintoja pidetään usein vaikeina tai tylsinäkin. Ja sitä suuremmalla syyllä olisi tärkeätä sisällyttää tekniikan alan opetukseen riittävästi eettistä pohdintaa.

Lakisääteiset periaatteet ovat etiikan lähtökohta. Ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymykset ovat keskeisiä. Tästä kertoo esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan huhtikuussa 2018 tekemä päätös, jonka mukaan valituksen tehnyttä syrjittiin kulutusluottojen automaattisessa päätöksessä, kun hänen maksukykyään arvioitiin vain taustatietojen kuten iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen mukaan.

Monet tahot, mm. EU:n korkean tason asiantuntijaryhmä (EU High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) ovat käsitelleet tekoälyn etiikkaa. Tuloksena on yleensä lista asioita, joita pitää muistaa ottaa tilanteen mukaan huomioon. Kyse ei siis ole listasta ehdottomia vaatimuksia.

Suuren suosion saaneen Elements of AI -kurssin innoittamana Helsingin yliopistossa on tekeillä suurelle yleisölle tarkoitettu verkkokurssi tekoälyn etiikasta. Tekoälyä käsitellään kurssilla eettisenä, moraalisena ja juridisena kysymyksenä. Erilaisten tapausten käsittelyn avulla asiaan saadaan konkretiaa. Tavoitteena on, että kurssi julkaistaisiin viimeistään syksyllä.

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?