Verohallinto haluaa hyödyntää tekoälyä reilulla ja luottamusta rakentavalla tavalla

Blogi

Haluamme pohtia tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä etupainotteisesti, jotta ne voidaan huomioida kaikissa tulevissa tekoälyratkaisuissa. Siksi liityimme tekoälyn etiikkahaasteeseen.

Verohallinnon toiminnassa asiakkaiden veromyönteisyys on välttämätöntä. Kun asiakkaat haluavat ja osaavat toimia oikein, saamme kerättyä lainmukaiset verot eikä verovajetta synny. Voimme kuitenkin ylläpitää korkeaa veromyönteisyyttä vain, jos asiakkaat luottavat, että Verohallinto toimii oikein ja eettisesti.

Toiminnan eettisyys on toki laajempi kysymys kuin pelkästään tekoälyä koskeva, mutta koskee yhtä lailla sitäkin. Myös tekoälyn hyödyntämisessä meidän täytyy noudattaa lakeja ja määräyksiä, huolehtia tietosuojasta, käyttää vain luotettavia tietolähteitä ja varmistaa, että tehdyille päätöksille löytyy aina vastuussa oleva taho.

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy toki myös tiettyjä erityisiä haasteita. Esimerkiksi datan laadusta ja tietosuojasta täytyy huolehtia äärimmäisen tarkasti. Suurimmat haasteet eivät välttämättä ole teknisiä vaan eettisiä. Vaikka jokin olisi teknisesti mahdollista ja ehkä toiminnan kannalta tehokkaintakin, onko sen tekeminen eettistä?

Erityistä on myös käytössämme olevan datan määrä ja sisältö. Meillä on asiakkaistamme valtavasti pääosin salassa pidettävää verotustietoa. Tietojen ja asiakkaiden tietosuoja eivät saa missään tilanteessa vaarantua. Esimerkiksi jos kokeilussa parhaan osumatarkkuuden antaa teknologia, jonka tietosuojasta ei ole sataprosenttista varmuutta, meidän on etsittävä muita ratkaisuja.

Työstöä ja keskustelua laajalla joukolla

Tekoälyn eettisten periaatteiden luomiseen kerättiin Verohallinnossa laaja joukko eri taustaisia asiantuntijoita. Ensimmäisen periaateluonnoksen työstämiseen osallistui edustajia muun muassa turvallisuudesta, analytiikasta, viestinnästä, tietosuojasta, sisäisestä tarkastuksesta, teknisestä arkkitehtuurista ja kehittämistoiminnosta.

Verohallinnon johtoryhmä on näyttänyt ensimmäiselle luonnokselle vihreää valoa, joten seuraavaksi periaatteet avataan keskustelulle Verohallinnon intrassa. Tarvittavien tarkennusten jälkeen periaatteet viedään vielä hyväksyttäväksi johtoryhmään, minkä jälkeen ne julkaistaan sekä verohallintolaisille että ulkoisille sidosryhmille.

Tästä tietysti vasta alkaa se tärkein vaihe: periaatteiden jalkautus käytännön tasolle ja niihin sitoutuminen. Periaatteet pitää saattaa osaksi arkista työtä kaikessa tekoälyratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Jos kehitystyössä ilmenee, että jokin komponentti ei ole yhteensopiva periaatteiden kanssa, on palattava suunnittelupöydälle.

Varmasti vastaan tulee myös tilanteita, joissa parhaiden tulosten saavuttamiseksi saattaisi olla haluja kurottaa harmaalle vyöhykkeelle. Silloin periaatteet tuovat tarvittavaa selkänojaa oikeiden ja eettisten ratkaisujen tekemiseen.

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?