Mihin etiikkahaaste vaikutti?

Blogi

Tekoälyaika-hankkeen etiikkaryhmällä oli tavoite nostaa tekoälyn vastuullisuus kaikkien Suomessa tekoälyä kehittävien ja hyödyntävien yritysten agendalle. Tämä päätettiin toteuttaa laittamalla liikkeelle tekoälyn etiikan yrityshaaste. Mutta oliko etiikkahaasteesta hyötyä?

Lokakuussa 2018 oli kick-off tilaisuus tekoälyn eettisestä soveltamisesta kiinnostuneille organisaatioille. Haasteeseen osallistujia tuettiin myös julkaisemalla materiaalia siitä, kuinka eettisten periaatteiden määrittämisen kautta voi päästä liikkeelle.

Haasteeseen on maaliskuuhun 2019 mennessä tarttunut 67 erikokoista suomalaista yritystä, kaupunkia ja organisaatiota monelta eri toimialalta. Kolmisen kuukautta käynnistystilaisuuden jälkeen haasteeseen mukaan lähteneiltä kysyttiin, miten etiikkahaaste oli vaikuttanut heidän toimintaansa.

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat haasteen jälkeen aloittaneet eettisten periaatteiden luomisen ja osa (37,5 %) oli jo luonut tekoälyn eettiset periaatteet. Todettakoon siis, että etiikkahaasteesta oli hyötyä, sillä se nosti osaltaan tekoälyn vastuullisuutta yritysten agendalle Suomessa jo vuonna 2018.

Kyselystä kävi myös ilmi, että lähes jokaisen organisaation suunnitelmissa oli soveltaa eettisiä periaatteita myös Suomen ulkopuolella. Etiikkahaaste siis vaikuttaa ja on vaikuttanut niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Toisaalta valtaosa vastaajista (62 %) kertoi, että he eivät vielä olleet määrittäneet, kuinka tekoälyn eettiset periaatteet otetaan käyttöön. Tämän voi osin selittää se, etteivät organisaatiot vielä olleet ehtineet miettiä käyttöönottoa. Haaste ei myöskään tukenut toimeenpanoa esimerkiksi kattavin taustamateriaalein.

Jotta tekoälyä kehittävät ja hyödyntävät yritykset ja organisaatiot Suomessa pystyisivät tehokkaasti myös jalkauttamaan omat eettiset periaatteensa, ne tarvitsevat tukea. Muiden yritysten ja organisaatioiden kokemukset noussevatkin käyttöönotossa tärkeämmiksi kuin taustamateriaalit. Tulos pätee mitä todennäköisimmin myös muissa maissa.

Jos etiikkahaastetta haluttaisiin konseptina lanseerata myös muualla maailmassa, jo lanseerausvaiheessa kannattanee tukea organisaatioita niin määrittämään eettiset periaatteet kuin toteuttamaan ne.

Tietoa kirjoittajasta

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?

Yksi kommentti artikkeliin Mihin etiikkahaaste vaikutti?