Miten tekoäly muuttaa työtä ja vaikuttaa työhyvinvointiin?

Blogi

Ihmisten tekemät työtehtäväthän eivät ole suuressa mittakaavassa tekoälyn myötä katoamassa – villeistä robottivisioista huolimatta – mutta muuttumassa ne kyllä ovat.

Älykkään teknologian avulla voidaan automatisoida monenlaisia työtoimintoja, mutta harva työtehtävä automatisoidaan kokonaan. Johtamisella ja johtamisen ihmiskäsityksellä on paljon pelissä siinä, yhdistelläänkö ihmisen tekemiksi jääviä työtoimintoja vaativammiksi ja monipuolisiksi kokonaisuuksiksi vai onko suuntana työn sisältöjen sirpaleistuminen ja köyhtyminen.

Esimerkiksi rutiininomainen raportin kokoaminen voisi olla automatisoitava toiminto, mutta joillekin juuri tuollainen rutiini tuo hyvän hengähdystauon vaativan työn lomassa. Työntekijän hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että hän on muutoksessa mukana aktiivisena toimijana.

Muutokselle on muutenkin hyvä ottaa aikaa. Tekoäly haastaa osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen sekä teknologian että uusien toimintatapojen kannalta. Uusia palveluita ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisissa kokoonpanoissa. Muutoksessa työskentely ja elinikäinen oppiminen ovatkin tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja. Mennään askel kerrallaan uuteen suuntaan.

Koneen ja ihmisen parhaat puolet käyttöön kokeilemalla

Koneen ja ihmisen yhteistyössä koneen vahvuuksia ovat laskemisen nopeus sekä kyky käsitellä ja tarkastella yhdellä kertaa erittäin suuria tietomääriä. Kone myös osaa tarvittaessa toistaa tekemänsä työn luotettavasti ilman virheitä. Ihmisen vahvuuksia taas ovat muun muassa luovuus, sosiaalinen älykkyys, itsetuntemus ja kokonaisuuksien hahmottaminen.

Visio työstä, jossa pyritään luomaan ihmisen ja koneen parhaita ominaisuuksia yhdisteleviä kombinaatioita, ei kuitenkaan toteudu itsestään vaan vaatii tietoista panostusta työn ja osaamisen kehittämiseen.

Fiksuja tapoja tarttua kehittyvien teknologioiden luomiin mahdollisuuksiin on vaikea toteuttaa kertarysäyksillä. Entistä tärkeämmiksi tulevat ketterät kokeilut, joilla saadaan parhaiten tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Osallistavan kokeilukulttuurin luominen on keskeinen keino pitää kaikki mukana teknologian ja työn muutoksessa. Lisäksi yhdessä tehtyjen projektien onnistumisista voidaan myös yhdessä olla ylpeitä.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu korkean osaamisen ja tämän mahdollistaman korkean työn tuottavuuden varaan. Suomessa ja suomalaisissa työorganisaatioissa tarvitaan tästä syystä ennakoivaa strategiaa, jolla kehittää työtä ja osaamista meneillään olevassa teknologisessa murroksessa.

Osaamisen kehittämisen kautta käytännön tekoälyprojekteja

Meillä Työterveyslaitoksessa on panostettu tekoälyyn ja osaamisen kehittämiseen tekoälyn suhteen. Viime syksynä loimme palvelumuotoilun keinoin omalle henkilöstöllemme tekoälykoulutuksen. Kaikille työntekijöillemme tarjottiin mahdollisuutta käydä tekoälykoulutus ja noin puolet tarttuivatkin mahdollisuuteen! Aihe kiinnostaa työntekijöitä laajasti taustasta ja työtehtävästä riippumatta.

Koulutuksessa loimme yhteistä kieltä ja ymmärrystä tekoälystä ja sen käyttömahdollisuuksista, minkä pohjalta laajensimme käytännön tekoälyprojektien ideointia ja toteuttamista. Keskustelu ja ideat olivat runsaita, kun ryhmissä oli niin monenlaista osaamista. Monipuolisen osaamisen avulla pääsimme myös nopeammin vauhtiin projekteissa.

Koulutuksemme hyvän palautteen pohjalta loimme myös uuden liiketoimintapalvelun: Työ, tekoäly ja ihminen -verkkovalmennuksen. Valmennuksen avulla haluamme auttaa työpaikkoja tekoälyosaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa organisaatiossa. Valmennuksen avulla luodaan yhteinen kieli puhua tekoälystä ja saadaan valmiudet osallistua tekoälyprojekteihin. Valmennuksessa oppija myös pohtii tekoälyn käyttämistä oman työnsä näkökulmasta ja saa tukea oman työhyvinvointinsa lisäämiseen digitalisoituvassa työssä.

Tekoälystä puhuttaessa teknologiasta, tekniikasta ja koneista on olemassa paljon tietoa. Työterveyslaitoksella taas on paljon tietoa ihmisistä työssä, työn muutoksesta, digitalisaation vaikutuksista työhön ja työntekijöiden hyvinvointiin. Tätä työelämänäkökulmaa haluamme tuoda esiin työpaikoilla ja myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tietoa kirjoittajista

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?