Toukokuussa 2017 alkanut Tekoälyohjelma käynnisti Suomen valmistautumisen tekoälyaikaan. Viimeisen kahden vuoden aikana asiantuntijat, vaikuttajat, yrittäjät ja organisaatiot ovat tehokkaasti edistäneet verkoston tavoitteita toimenpiteitä, ja työ jatkuu edelleen. Edelläkävijänä tekoälyaikaan -raportti visioi vuoden 2025 Suomesta vetovoimaista ja kilpailukykyistä maata, jossa on relevantisti koulutetuin kansakunta ja jossa toimii tietoinen ja itsenäinen kansalainen.

Vuonna 2025 Suomi voi olla poikkeuksellinen vetovoimainen ja kilpailukykyinen, mikä tarkoittaa taloudellista hyvinvointia kaikille. Kiinnostus tekoälyä kohtaan kasvanut suomalaisyritysten keskuudessa ja sitä hyödynnetään laajasti kaikilla sektoreilla.

Tekoälyajan myötä yritysten toimintaa on parannettu ja tehostettu, ja myös uusien toimintatapojen ja liiketoimintamallien syntyminen mahdollistettu. Yhtenä merkittävimmistä tekijöistä Suomen kilpailukykyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisessä on julkisen ja yksityisen sektorin välinen tiivis yhteistyö, jolla edistetään digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämistä.

Suomessa on vuonna 2025 enemmän uutta työtä ja työpaikkoja kuin mitä tekoälyajan siirtymisen muutoksen myötä hävinnyt. Työstä tulee myös mielekkäämpää ja kansalaisilla on enemmän vapaa-aikaa.

Tekoälyaika muuttaa myös koulutuksen tarpeita. Tässä olennaisessa roolissa on elinikäisen oppimisen reformi, jonka avulla täydennyskoulutustarpeeseen on vastattu tehokkaasti. Kansalaisten koulutustasoa on tekoälyajan Suomessa nostettu, ja koulutus on tehokkaampaa ja entistä vaikuttavampaa. Tarjolla on myös kirjo täydennyskoulutuspalveluita ja -mahdollisuuksia.

Tekoälyajan Suomessa teknologiaa on kehitetty ja otettu käyttöön niin, että se tukee yksittäisten kansalaisten ja ammattilaisten toimintaa ja kyvykkyyksiä. Julkinen sektori panostaa voimakkaasti sellaisten palvelujen kehittämiseen, joita tekoäly mahdollistaa. Vuoden 2025 Suomessa toimii tietoinen ja itsenäinen kansalainen, joka osallistuu aktiivisesti keskusteluun tekoälystä sekä teknologian kehittämisestä ja soveltamisesta.

Millaisia toimia Suomessa on tehty tekoälyajan edistämiseksi viimeisen kahden vuoden ajan ja mitä niistä opittiin? Lue koko Edelläkävijänä tekoälyaikaan -raportti täältä.

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?

Yksi kommentti artikkeliin Millainen on tekoälyajan Suomi vuonna 2025?

  1. Kalle Mattila sanoo:

    Toiveajattelua. Suomessa työttömyys kasvaa eikä 75% työllisyystavoitetteen paremmalle puolelle päästä, jollei ikäasenteet ja ikärasismista päästä. Valtaosa väestöstä alkaa olla 50v ylittänyttä samaan aikaan, kun yritykset eivät tämän ikäisiä enää palkkaa.