Suomesta on hyvää vauhtia tulossa yksi maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa, ja tekoälyllä on valtavasti edellytyksiä parantaa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Maamme luotsaaminen tekoälyaikaan vaatii kuitenkin laaja-alaista toimintaa, kuten uusia toimintatapoja, investointia, osaamista ja yhteiskunnallista keskustelua.

Keväällä 2017 käynnistettyyn Tekoälyohjelmaan koottiin yksityisestä ja julkisesta sektorista sekä tutkimustoimijoista koostuva ohjausryhmä. Tehtäväkseen tämä ohjausryhmä sai luoda askelmerkit, joilla rakennetaan vetovoimainen ja kilpailukykyinen tekoälyajan Suomi: maa, jossa on relevantisti koulutetuin kansakunta ja jossa toimii tietoinen ja itsenäinen kansalainen. Ohjelma verkostoineen on vienyt Suomea tekoälyaikaan yhdentoista kokonaisuuden, ns. avaimen avulla.

Tekoälyn hyödyntämisen taso vaihtelee tällä hetkellä yritysten ja toimialojen kesken: digitalisaation suhteen pitkällä olevat organisaatiot ovat sitä myös tekoälyn soveltamisessa. Suomen elinkeinoelämän ja kansantalouden kannalta on tärkeää, että yritykset hyödyntävät tekoälyä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Näin tekoälyn avulla kasvatetaan suomalaisyritysten kilpailukykyä.

Datasta on tullut maailman arvokkain resurssi. Onkin pyrittävä siihen, että dataa hyödynnetään tehokkaasti kaikilla sektoreilla. Esimerkiksi julkisen sektorin tiedoilla voidaan auttaa kehittämään parempia palveluita kansalaisille ja MyData-lähestymistavan avulla helpottaa henkilötietojen hyödyntämistä.

Suomen yrityskentältä tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämisen suhteen löytyy niin edelläkävijöitä kuin perässähiihtäjiä. Onkin olennaista, että tekoälyn käyttöönottoa nopeutetaan ja helpotetaan. Tekoälyohjelmassa identifioitiin tapoja, jolla ymmärrystä levitetään suurelle joukolle ja madalletaan tekoälyn käyttöönoton kynnystä. Näistä tavoista esimerkkeinä ovat tekoälykiihdyttämö ja yritysten itsearvioinnin avuksi kehitetty tekoälyindeksi.

Kriittinen kilpailu tekoälyn kehityksen ja soveltamisen osalta käydään osaajista. On siis tärkeää varmistaa huippuosaaminen ja houkutella huippuosaajia. Tekoälyn suhteen on paitsi varmistettava monipuolisen koulutuksen saatavuus myös panostettava uusiin opetusmenetelmiin. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Reaktorin Elements of AI -verkkokurssilla tuotiin tekoälyn perusteet jokaisen suomalaisen saataville.

Jotta voimme olla aitoja edelläkävijöitä, on meidän sijoitettava tekoälyyn sen kehittämisen, soveltamisen ja käyttöönoton edistämiseksi. Tämä edellyttää rohkeita valintoja ja investointeja. Sekä julkisen sektorin että lainsäätäjien tehtävänä on poistaa esteitä ja luoda tiloja ja mahdollisuuksia sekä investoinneille että kasvulle.

Rakennamme myös maailman parhaat julkiset palvelut, jotka mahdollistavat ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen yhteiskunnan. Tällaisessa yhteiskunnassa ihminen oppii ymmärtämään omaa hyvinvointiaan, ja palvelut hakeutuvat ihmisen luokse oikea-aikaisesti, tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää myös moniäänistä keskustelua, mahdollisuuksien ja esteiden tunnistamista sekä nopeaa ja kokeilevaa toimintaa. Luommekin uudenlaisia yhteistyömalleja esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuuksiin.

Tarkoituksena on myös nostaa Suomi tekoälyajan suunnannäyttäjäksi. Suomi on jo toiminut edelläkävijänä Euroopassa. Myös Suomen EU-puheenjohtajuus vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla mahdollistaa digitaalitalouden nostamisen keskeiseksi teemaksi EU:n politiikassa.

On selvää, että tekoäly muuttaa työn luonnetta, minkä vuoksi työssä tarvitaan uusia taitoja. Tekoälyn voidaan nähdä olevan tukiäly, joka muuttaa osan ihmistyöstä helpommaksi.

Suomella on kaikki edellytykset toimia kokeiluympäristönä, jossa tekoälyn etiikkaa korostetaan. Ohjaammekin tekoälykehityksen luottamukseen perustuvalle ja ihmislähtöiselle uralle. Avainasemassa onkin kyky löytää tasapaino uuden teknologian hyödyntämisen ja etiikan välillä. Tekoälyllä on lisäksi merkitystä kokonaisturvallisuuden kannalta, ja kaikkien tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi valmistaudumme myös turvallisuuden haasteisiin.

Tutustu tarkemmin Tekoälyohjelman myötä tehtyihin toimenpiteisiin, ohjelman tärkeimpiin oppeihin ja niiden myötä linjattuihin suosituksiin Edelläkävijänä tekoälyaikaan -raportista. Se on saatavilla täältä.

 

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?