Small Data ja ohjaamattoman oppimisen kaltaiset tekoälytekniikat voivat siivittää Suomen B2B-markkinoiden kärkeen, linjaa Tekoälyohjelman Edelläkävijänä tekoälyaikaan -loppuraportti.

Tekoälyn tämän hetkinen kehitysvaihe näyttäytyy otollisena Suomen teollisuuspohjaisille markkinoille ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia sekä yhteiskunnan että talouden näkökulmasta.

Tekoäly on jo otettu laajalti käyttöön B2C-sektorilla, vaikkakin hyödyntämisen taso ja vauhti vaihtelee toimialojen ja organisaatioiden välillä. Monet yritykset soveltavat tekoälyä aluksi parantamaan yrityksen operatiivista tehokkuutta, esimerkiksi työvoiman resurssointia, mutta myöhemmin sitä on pystytty hyödyntämään laajemmin. Optimoinnin vaikutukset yrityksen tuottavuuteen tai säästöihin voivat olla merkittäviä. Suurinta kasvua voi kuitenkin saada aikaan rakentamalla tekoälyn avulla uudenlaisia tuotteita ja palveluja.

Tekoälyn hyödyntäminen on vasta tulossa vahvasti yritysten väliseen liiketoimintaan. Tällä hetkellä tekoälyä sovelletaan esimerkiksi ennakoivassa kunnossapidossa tai merikuljetuksien polttoainekustannuksia ennustettaessa. Haasteena B2B-sektorilla on ollut puute sopivasta opetusdatasta, joita useimmat tekoälymenetelmistä vaativat.

Suomen erikoisala voi löytyä hieman yllättäen Small Datan parista. B2B-liiketoiminnassa käytettävät datamäärät ovat usein B2C-sektoria pienempiä, sillä teollisuusyritysten kohtaamat ongelmat toistuvat harvemmin eikä niistä kerry samalla tavalla dataa algoritmin polttoaineeksi. Kun merkityksellistä dataa tuodaan yhteen useasta lähteestä, tulokset paranevat merkittävästi.

Suomen tekoälytutkimus on maailman kärjessä juuri pieneen dataan ja B2B-liiketoiminnan ongelmiin soveltuvan tekoälyn kehittämisessä. Pienempiä datamääriä hyödyntävät tekoälymenetelmät voivatkin tulevaisuudessa muodostaa tärkeän osan maamme teknologiaviennistä.

Tekoälyohjelman loppuraportin Edelläkävijänä tekoälyaikaan mukaan elinkeinoelämällä on paljon kasvumahdollisuuksia tekoälyn soveltamisessa. Suomessa on isot kotimarkkinat, sillä yrityselämämme nojaa vahvasti yritysten väliseen liiketoimintaan. Pääset lukemaan raportin täältä.

 

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?