About the person

Miailhe Nicolas

Nicolas Miailhe

Co-founder & President of The Future Society