Tietoa henkilöstä

Perälä-Heape Maritta

Maritta Perälä-Heape

Työelämäprofessori, Oulun yliopisto

Maritta Perälä-Heape on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori ja DigiHealth HUB osaamisverkosto -hankkeen vastuullinen johtaja. Hän toimii TEM:n tekoälyohjelman ekosysteemiryhmän asiantuntijana. DigiHealth HUB-osaamisverkosto -hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalista muutosta tukeva osaamisverkostomalli, jossa painopisteenä on luoda selkeät terveys-ja hyvinvointitiedon hyödyntämisen toimintamallit ja jakaa tietoa parhaista käytännöistä. Tavoitteena on helpottaa koneoppimisen ja tietoanalysoinnin soveltamista lääketieteellisessä tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa sekä kehittää hyvinvointisovellusten ja tekoälyratkaisujen vaikuttavuusmäärittelyä ja uusia arviointimenetelmiä. Toiminta perustuu vahvaan monitieteiseen ja monitoimijayhteistyömalliin (OuluHealth-ekosysteemi) ja tavoittelee kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkostomallin luomista. DigiHealth HUB-osaamisverkoston tehtävänä on kommunikoida parhaat käytännöt myös niistä saavutuksista, jotka ovat jo käytössä ja edesauttaa pk-sektoria tietointensiivisten terveys-ja hyvinvointipalvelujen kehityksessä.