Raportti

Tekoälyajan työ

Tiivistelmä

Tekoälyajan työ –raportti on osa elinkeinoministeri Mika Lintilän asettamaa tekoälyohjelmaa, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Ala-Pietilä. Raportin on tuottanut ohjelman alaisuudessa toiminut Työn ja yhteiskunnan muutos –työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi VTL Osmo Soininvaara.

Raportti koostuu neljästä pääartikkelista, jotka käsittelevät (1) tekoälyn vaikutuksia yleiseen talous- ja työllisyyskehitykseen; (2) työn muutosta ja työmarkkinoita; (3) koulutusta ja osaamisen ylläpitoa; sekä (4) etiikkaa.

Tekoäly on yleiskäyttöinen teknologia, joka muokkaa työelämää ja yhteiskuntaa laajasti. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden tuottavuuden nopeampaan kasvuun ja siten elintason paranemiseen. Hyötyjen saavuttamiseksi yhteiskunnan tulee investoida työvoiman osaamisen päivittämiseen, työvoiman liikkuvuuden helpottamiseen sekä ihmistyötä täydentävien innovaatioiden synnyttämiseen. Työmarkkinoiden hyvä toimivuus on entistä tärkeämpää.

Työryhmä esittää jatkovalmisteluun muun muassa elinikäisen oppimisen reformia, jossa työikäisille luotaisiin osaamistili tai -seteli, jolla voisi päivittää osaamistaan hankkimalla koulutusta palvelujen tarjoajilta. Työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta kantaisivat vastuun yhdessä työvoiman osaamisen päivittämisestä. Suomeen syntyisi koulutuskysynnän ylläpitämänä koulutusmarkkinat.

Olli Koski (TEM, Innovaatiot ja yritysrahoitus / puh. 029 504 7174)

Lataa raportti (PDF, 368kb)

Raportin tuoreimmat kommentit