Aluksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 18.5.2017 Pekka Ala-Pietilän johtaman ohjausryhmän valmistelemaan ehdotuksen tekoälyohjelmaksi Suomelle. Asettamispäätöksen mukaan ”Tekoälyohjelman tavoitteena on nostaa tekoäly ja robotiikka suomalaisyritysten menestystekijäksi. Suomen tavoitteena on olla maailman paras tekoälyn soveltaja”. Ohjausryhmän alaisuudessa on työskennellyt viisi alatyöryhmää, joista puheenjohtaja Osmo Soininvaaran vetämä Työn ja yhteiskunnan muutos -työryhmä on ollut yksi. Työryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa. Työryhmän jäsenet on lueteltu liitteessä 1.

Työryhmän jäsenet eivät ole edustaneet raportin valmistelussa omaa taustaorganisaatiotaan, eivätkä organisaatiot ole sitoutuneet raportissa esitettyihin kannanottoihin. Jäsenet ovat kukin toimineet riippumattomasti, oman asiantuntemuksensa pohjalta. Työryhmään haluttiin mukaan hyvin monipuolista osaamista ja erilaisia katsantokantoja. Raportin politiikkasuositukset ja päätelmät eivät välttämättä edusta koko työryhmän näkemystä. Niiden esittäminen ei ole edellyttänyt yksimielisyyttä, mutta kuitenkin enemmistön näkemystä.

Raportti koostuu neljästä erillisestä substanssiluvusta (luvut 2–5). Kukin luku on oma riippumaton kokonaisuutensa, joita ovat valmistelleet työryhmän jäsenet eri kokoonpanoissa. Raporttiin ei haettu täysin yhtenäistä muotoa, vaan haluttiin painottaa jäsenistön omaa näkemystä.

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä mieltä sinä olet?