Artificiell intelligens

den nya elektriciteten

Aktuellt

Artificiell intelligens, AI, verkar finnas överallt i dag. Det har förutspåtts att AI under de kommande åren kommer att revolutionera trafik och transporter, industri, hälso- och sjukvård och arbetsliv. AI är dock inte någon ny teknologi. Ända sedan 1950-talet har det forskats i och utvecklats tillämpningar av AI. Även i Finland har man utvecklat AI och kunnande om AI ända sedan teknologin befann sig i sin linda.

Hur kan man göra Finland till ett av de främsta länderna inom tillämpning av AI? Näringsminister Mika Lintilä gav denna uppgift tilll en arbetsgrupp som sattes ihop i slutet av maj 2017. Uppgiften är exceptionell därför att den innebär att man måste fundera över både aktuella åtgärder och åtgärder som ska ha verkningar långt fram i framtiden. Även omfattningen av betänkandet är sällsynt bred: slutsatserna har återverkningar på hela samhället.

Den arbetsgrupp som dryftar framtiden för tillämpningen av AI har sammandragit den angivna uppgiften till fyra frågor: (1) Hur kan den offentliga och den privata sektorn samarbeta så att företagen får tillräckligt med stöd för att ta fram innovationer som bygger på AI? (2) Hur kan sekundär användning av den offentliga sektorns informationsresurser utnyttjas i databaserad affärsverksamhet? (3) Hurdana konsekvenser har AI för arbetets framtid och individen? Och hurdana återverkningar har den på samhället? (4) Hurdana åtgärder krävs i den offentliga sektorn på väg in i AI-eran?

Arbetsgruppen har nu publicerat sin första interimsrapport, där den presenterar 8 nycklar till hur Finland kan lotsas in i den artificiella intelligensens tidsepok:

  1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI.
  2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer.
  3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI.
  4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området.
  5. Vi vågar göra djärva val och investeringar.
  6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen.
  7. Vi skapar nya modeller för samarbete.
  8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran.

Vi vet med säkerhet att synen på användning av AI kommer att ändras och uppdateras snabbt i takt med att arbetet framskrider. Hela Finland står inför något nytt, och varje finländare har del i hur vi förstår framtiden. Vårt utvecklingsarbete sker inte heller enbart på nationell nivå, utan vi följer ständigt den internationella utvecklingen och internationella nätverk. Endast genom samarbete kan vi skapa nya lösningar för en värld i förändring.

Arbetsgruppens interimsrapport är den första etappen i ett arbete som sträcker sig över flera år. Vi har bara nyligen börjat förstå hurdan betydelse AI kommer att ha för Välfärdsfinland. Vi är också endast i början av vårt arbete med att bestämma hurdana åtgärder vi behöver för att vi ska nå våra mål.

I takt med att arbetet framskrider kommer också innehållet på denna webbplats att utökas.

#tekoälyaika på Twitter

Tulevaisuudessa algoritmi voi ennustaa tulevia terveysriskejä ja tukea terveyden edistämisessä. Tämä vaatii, että osataan hallita ja hyödyntää datalähteitä ja #tekoäly'ä, kirjoittaa @UniOulu'n professori Maritta @PeralaHeape blogissa. https://t.co/jbJBVQ1XTs #tekoälyaika

Huikean hienoa näin espoolaisena päästä edistämään tekoälyn vastuullisuutta @EspooEsbo @TomasLehtinen @PSutinen kanssa! Suomen julkinen sektori näyttää tekoälyn etiikassa suuntaa ja asettaa standardeja myös yrityksille, aivan kuten kuuluukin. #AI #tekoälyaika

DigiEspoo@DigiEspoo

.@EspooEsbo alkaa kehittää eettisiä pelisääntöjä #tekoäly'lle. Niin algoritmien tunnisteisiin kuin laajemmin etiikkaan liittyvä kehitystyö tuo vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä tekoälyn hyödyntämiseen. https://t.co/QOSNfHPyqR @Tekoalyaika @IEEEorg @meerihaataja #MakeWithEspoo

#Simultaanitulkkaistusta sinunkin kännyyn! #tekoäly n numero 1 sovellus #puheentunnistus yleistyy vauhdilla. Ei vielä tietenkään korvaa ihmistulkkeja mutta lomamatkalla jo pelittää. #tekoälyaika #pulinapurkki #tekoälyhelpottaaelämää
https://t.co/MAz5lMUJcA

Ketä tässä nyt sitten uskoo? Itse näen että mitään ei tehdä ennenkuin on pakko eli kun työvoimasta on työttömänä yli 30%. Se on kestämätön tilanne. @RoboticsFinland @winninghelix #tekoälyaika #robotvievätmeidäntyöt https://t.co/lJt6ayTxkZ

Work in the age of artificial intelligence: Four perspectives on the economy, employment, skills and ethics. #publication #AI #tekoälyaika #NewWork https://t.co/OYjDbGKg6k

Yli 70! kävijää kävi #senioritekoälymentori luona tutustumassa #tekoäly Leppävaaran #eläjaasu palvelutalossa. Hieno juttu, näitä lisää! @Omnia_AI_Lab @omniasome @uudrenmaanliitto #100tekoälymentoria #tekoälyaika #älykäsuusimaa #espoontyöväenopisto

#VTTPeople @tuajh bloggaa Suomesta luotettavan ja eettisen tekoälyn kehittämisen maana
- tieteellis-tekninen osaaminen
- vakaa poliittinen tilanne
- vapaa lehdistö
- vähiten korruptoituneiden joukossa

https://t.co/XongvL1JLn
#tekoäly #datastrategia #FCAI #Tekoälyaika

"Profilointi leimaa helposti ja sisältää aina riskin yksityisyydensuojan näkökulmasta. Rekistereiden yhdistämiseen tarvitaan aina lupa ja eettinen arviointi." Iso Kiitos erittäin kiinnostavasta haastattelusta @MattiRistimaki #tekoälyaika #etiikka #AI #pelastustoimi #riskianalyysi

Load More