Artificiell intelligens

den nya elektriciteten

Aktuellt

Artificiell intelligens, AI, verkar finnas överallt i dag. Det har förutspåtts att AI under de kommande åren kommer att revolutionera trafik och transporter, industri, hälso- och sjukvård och arbetsliv. AI är dock inte någon ny teknologi. Ända sedan 1950-talet har det forskats i och utvecklats tillämpningar av AI. Även i Finland har man utvecklat AI och kunnande om AI ända sedan teknologin befann sig i sin linda.

Hur kan man göra Finland till ett av de främsta länderna inom tillämpning av AI? Näringsminister Mika Lintilä gav denna uppgift tilll en arbetsgrupp som sattes ihop i slutet av maj 2017. Uppgiften är exceptionell därför att den innebär att man måste fundera över både aktuella åtgärder och åtgärder som ska ha verkningar långt fram i framtiden. Även omfattningen av betänkandet är sällsynt bred: slutsatserna har återverkningar på hela samhället.

Den arbetsgrupp som dryftar framtiden för tillämpningen av AI har sammandragit den angivna uppgiften till fyra frågor: (1) Hur kan den offentliga och den privata sektorn samarbeta så att företagen får tillräckligt med stöd för att ta fram innovationer som bygger på AI? (2) Hur kan sekundär användning av den offentliga sektorns informationsresurser utnyttjas i databaserad affärsverksamhet? (3) Hurdana konsekvenser har AI för arbetets framtid och individen? Och hurdana återverkningar har den på samhället? (4) Hurdana åtgärder krävs i den offentliga sektorn på väg in i AI-eran?

Arbetsgruppen har nu publicerat sin första interimsrapport, där den presenterar 8 nycklar till hur Finland kan lotsas in i den artificiella intelligensens tidsepok:

  1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI.
  2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer.
  3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI.
  4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området.
  5. Vi vågar göra djärva val och investeringar.
  6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen.
  7. Vi skapar nya modeller för samarbete.
  8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran.

Vi vet med säkerhet att synen på användning av AI kommer att ändras och uppdateras snabbt i takt med att arbetet framskrider. Hela Finland står inför något nytt, och varje finländare har del i hur vi förstår framtiden. Vårt utvecklingsarbete sker inte heller enbart på nationell nivå, utan vi följer ständigt den internationella utvecklingen och internationella nätverk. Endast genom samarbete kan vi skapa nya lösningar för en värld i förändring.

Arbetsgruppens interimsrapport är den första etappen i ett arbete som sträcker sig över flera år. Vi har bara nyligen börjat förstå hurdan betydelse AI kommer att ha för Välfärdsfinland. Vi är också endast i början av vårt arbete med att bestämma hurdana åtgärder vi behöver för att vi ska nå våra mål.

I takt med att arbetet framskrider kommer också innehållet på denna webbplats att utökas.

#tekoälyaika på Twitter

Etiikkahaasteeseemme osallistuvien yhteisöjen määrä sen kuin kasvaa: tervetuloa mukaan @VTTFinland!
#tekoäly #tekoälyaika #etiikka #etiikkahaaste

Mitähän tässä oikein mitattiin? Kuinka paljon toi viivan alle? Ei. Kuinka paljon tuli lisää asiakkaita? Ei. Kuinka paljon asiakastyytyväisyys kasvoi? Ei. No mitä sitten, no lue ite ja ihmettele. Missä on #eettinentekoäly liiketoiminta hyöty? #tekoälyaika #keisarinuudetvaatteet

Tekoälyaika@Tekoalyaika

Mihin etiikkahaaste vaikutti? Sitä pohtii blogitekstissään tekoälyohjelman etiikkaryhmään kuulunut Charlotta Grönqvist.
#tekoäly #tekoälyaika #etiikka
https://t.co/VO8thIb6dI

Ihmisiä on aina kiinnostanut koneen ja ihmisen vertailu ja varsinkin #tekoäly vs ihminen on viimeaikoina ollut tapetilla. Koskahan nähdään #F1 tasolla robokuski vs ihmiskuski? Konehan tulee voittamaan ihmisen 6-0. #tekoälyaika @RoboticsFinland

Mihin etiikkahaaste vaikutti? Sitä pohtii blogitekstissään tekoälyohjelman etiikkaryhmään kuulunut Charlotta Grönqvist.
#tekoäly #tekoälyaika #etiikka
https://t.co/VO8thIb6dI

Tapaus vaalikone osoittaa kuinka algoritmien läpinäkyvyys palvelee koko yhteiskuntaa, vaikka vain murto-osalla olisi kyky arvioida algoritmeja 💪💪💪 Tämä on tekoälyajan kansalaisyhteiskunnan vaikuttamista ja tätä täytyy kaikin tavoin mahdollistaa ja tukea. #tekoälyaika

Esa Mäkinen@EsaMakinen

Julkaistuamme HS:n vaalikoneen algoritmin avoimena mm. @Statisticko ja @jaakkosarela esittivät muutoksia. Kävimme ne läpi ja päädyimme muuttamaan algoritmia: nyt puolueen sijainnin määrittelee ehdokkaiden vastausten mediaani. Muutos on julki, lue lisää:
https://t.co/9yoPT8swet

#AI, Digital Innovation Hubs #DIHs & Digital skills brought together. Discussion on reference testing facilities and regulatory sandboxes was particularly good. #tekoälyaika #DigitiseEU #filtersyeah

#vaalikone ei liene ihan #tekoäly, mutta problematiikka on osin samanlaista. Hatunnoston arvoinen #tekoälyaika-avoimuusteko, @HSfiPolitiikka! #aietiikka puhuttaa kovasti. Tässä myös toimintaa. ; https://t.co/UWnJTUq1Co

Tämä meinasi mennä viime viikon #tekoälyaika ryhminässä ohi: Microsoft käynnistää INSEADin kanssa yhteistyössä toteuttaman (ilmaisen) tekoälyverkkokurssin yritysjohtajille. https://t.co/o4E6MOkI0i

Load More