Artificiell intelligens

den nya elektriciteten

Artificiell intelligens, AI, verkar finnas överallt i dag. Det har förutspåtts att AI under de kommande åren kommer att revolutionera trafik och transporter, industri, hälso- och sjukvård och arbetsliv. AI är dock inte någon ny teknologi. Ända sedan 1950-talet har det forskats i och utvecklats tillämpningar av AI. Även i Finland har man utvecklat AI och kunnande om AI ända sedan teknologin befann sig i sin linda.

Hur kan man göra Finland till ett av de främsta länderna inom tillämpning av AI? Näringsminister Mika Lintilä gav denna uppgift tilll en arbetsgrupp som sattes ihop i slutet av maj 2017. Uppgiften är exceptionell därför att den innebär att man måste fundera över både aktuella åtgärder och åtgärder som ska ha verkningar långt fram i framtiden. Även omfattningen av betänkandet är sällsynt bred: slutsatserna har återverkningar på hela samhället.

Den arbetsgrupp som dryftar framtiden för tillämpningen av AI har sammandragit den angivna uppgiften till fyra frågor: (1) Hur kan den offentliga och den privata sektorn samarbeta så att företagen får tillräckligt med stöd för att ta fram innovationer som bygger på AI? (2) Hur kan sekundär användning av den offentliga sektorns informationsresurser utnyttjas i databaserad affärsverksamhet? (3) Hurdana konsekvenser har AI för arbetets framtid och individen? Och hurdana återverkningar har den på samhället? (4) Hurdana åtgärder krävs i den offentliga sektorn på väg in i AI-eran?

Arbetsgruppen har nu publicerat sin första interimsrapport, där den presenterar 8 nycklar till hur Finland kan lotsas in i den artificiella intelligensens tidsepok:

  1. Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI.
  2. Vi utnyttjar data inom alla sektorer.
  3. Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI.
  4. Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området.
  5. Vi vågar göra djärva val och investeringar.
  6. Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen.
  7. Vi skapar nya modeller för samarbete.
  8. Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran.

Vi vet med säkerhet att synen på användning av AI kommer att ändras och uppdateras snabbt i takt med att arbetet framskrider. Hela Finland står inför något nytt, och varje finländare har del i hur vi förstår framtiden. Vårt utvecklingsarbete sker inte heller enbart på nationell nivå, utan vi följer ständigt den internationella utvecklingen och internationella nätverk. Endast genom samarbete kan vi skapa nya lösningar för en värld i förändring.

Arbetsgruppens interimsrapport är den första etappen i ett arbete som sträcker sig över flera år. Vi har bara nyligen börjat förstå hurdan betydelse AI kommer att ha för Välfärdsfinland. Vi är också endast i början av vårt arbete med att bestämma hurdana åtgärder vi behöver för att vi ska nå våra mål.

I takt med att arbetet framskrider kommer också innehållet på denna webbplats att utökas.

#tekoälyaika på Twitter

Tekoälyn perusteet -verkkokurssi on ­saamassa jatkoa! Tekoälyn luominen -jatkokurssilaisten on jo syytä hallita jonkin verran ohjelmointia.
#tekoäly #tekoälyaika #ElementsofAI https://t.co/3k2igfV0j9

"Ihmiset haluavat ymmärtää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu"
Tekoälyn perusteet -kurssi on huippusuosittu.
#tekoäly #tekoälyaika #ElementsofAI https://t.co/3k2igfV0j9

Erinomaista! Tällaisille sovelluksille tulee käyttöä, kun kuvien ja videoiden manipulointi yleistyy: Tekoälyä opetettiin erottamaan muokattu kuva aidosta - onnistumisprosentti 99
#tekoäly #tekoälyaika
https://t.co/W323u4fPvu

Terveydenhuollon tulevaisuus on jo täällä – Lääkäreitä hoitopäätöksissä tukee jo joukko tekoälyratkaisuja
#tekoäly #tekoälyaika
https://t.co/4dInVwM1i7

Kajaaniin sijoitettavan LUMI-superkone nostaa Suomen resurssit tekoälytutkimuksessa maailman kärjen eli Piilaakson ja Kiinan tasolle.
#tekoäly #tekoälyaika #supertietokone
https://t.co/RxushErllJ

#algoritmikuiskaajia ja #algoritmipomo käytännössä. Hyvällä asialla, tietysti #reilutekoäly turvallisuus, vaarojen ennakointi jne. Yritykset myös jakoivat datansa #datajakamistalous #tekoälyaika #tekoälykuuluukaikille

Martin Ford@MFordFuture

#AI that can predict accidents before they happen https://t.co/VrWnyQI3cA via @GoogleNews

#tekoälyrekka #alvettulan kylässä #hauholla #viehekalastuksenSM kisoissa. Paljon kävijöitä, tupa täynnä koko ajan #tekoälyaika #tekoälykuuluukaikille @Omnia_AI_Lab @Omniasome #tekoälypakohuone

Our member startups @inscripta_io, @mvisionai and @TopDataScience chosen among the top AI companies in Finland! 🎉
Great work, congrats!
#faia #ArtificialIntelligence #startup
#HealthTech #ailandscape #tekoälyaika #tekoäly #teknologiateollisuus
https://t.co/cu3jhbumnh

Load More