Om personen

Vasamo-Koskinen Satu

Satu Vasamo-Koskinen

specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

0295 047 073